Przedszkole w Kalinowicach – dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za comiesięczną pomoc płynącą z Przedszkola w Kalinowicach. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie dzieci i ich rodziców, a także Pań Beaty Pintal oraz Henryki Ćwirzeń i całego grona nauczycieli.