Wolontariat

Przy schronisku aktywnie działa wolontariat, który zajmuje się m.in. promocją psów, przygotowaniem konkretnych zwierząt do adopcji, spacerami i innymi, niezbędnymi akurat zajęciami.

Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie, które przejdą odpowiedni okres próbny, kurs behawiorystyki oraz przepisów BHP (organizowane na miejscu), a także otrzymają umowy podpisane na stałe.

Wolontariusze mają zapewnione zaplecze socjalno-higieniczne z miejscem na odzież roboczą, a także sprzęt niezbędny do spacerów.

W sprawie wolontariatu zapraszamy do kontaktu z Biurem Schroniska.